บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคล