บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พระมหาโมคคัลลานเถระ เอตทัคคะในทางผู้มีฤทธิ์ (อิทธิฤทธิ์-ปาฏิหาริย์)