บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พระมหาวินัย

เขียนเมื่อ
488 11 6
เขียนเมื่อ
303 4
เขียนเมื่อ
415 5 1
เขียนเมื่อ
305 2
เขียนเมื่อ
519 10 5
เขียนเมื่อ
384 2 1
เขียนเมื่อ
710 6 3
เขียนเมื่อ
1,141 7 7
เขียนเมื่อ
1,613 13 6
เขียนเมื่อ
2,747 10 27