บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พ่อขุนผาเมือง ณ เมืองบางขลัง สุโขทัย