บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ฝ่าทางคดเคี้ยว เย็นค่ำจะมีฝน