บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ฝึกคิดและวิเคราะห์จากเรื่องง่าย