บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ฝรั่งชั้นดีอย่ากอยู่เมืองไทย