บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร