บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ผู้มีปัญหาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน