บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ผู้คนทั่วโลกรู้สึกสะเทือนใจ และเห็นใจพี่น้องชาวเนปาลที่ต้องประสบกับภัยพิบัติครั้งนี้