บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ผลิตและนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส