บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ผมจะรักเจนแบบนี้ตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เพราะเธอ คือ คนเดียวในใจผม นี่แหละครับ เรื่อง....ระหว่างเราที่เกิดขึ้น.....

ไม่มีบันทึก