บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปัญหาในรูปไวยากรณ์มี 3 ปัญหา