บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปัญหาระบบงานต้องมารองรับระบบโครงสร้าง