บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปัญหาที่ประสบในการจัดการเลือกตั้ง