บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปัญหาข้อบกพร่องการเลือกตั้งที่พึงระวัง