บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปัญหาการผลิตน้ำดื่มและการประปาของเมืองร้อน