บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปอดอักเสบ จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ