บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประเมินด้วยการสอบปากเปล่า