บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประเมินครูเชี่ยวชาญเชิงประจักษ์: หลักเกณฑ์