บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประธานชมรมเครื่องบินบังคับวิทยุ