บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประชุมฝ่ายอุปถัมภ์บุคลากร 2560