บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ประชาชนที่อยู่จังหวัดชายแดนภาคใต้มิใช่ประชาชนชั้นสอง