บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปรมาตมัน (Paramatman) หรือ พรหมัน (Bhroman)