บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปฏิบัติการที่ดีหน่วยห้องปฏิบัติการ