บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ปกรณัม การครอบงำชายขอบ วัฒนธรรมศูนย์กลาง