บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บ้านป่าตาลประชาสันติ หมู่ 2 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย