บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บางครั้งความล้มเหลวก็เป็นสิ่งที่ดี