บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บางคนที่เริ่มไม่อยู่กับที่