บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บันทึกนี้มอบให้ห้องน้ำเป็นสำคัญ