บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย