บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) นิกายเซ็นหรือธฺยาน (เสี่ยมจง) หรือฌาน Ch’anหรือฉานจง หรือเซน