บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) นิกายอวตํสกะ (ฮั่วเงี่ยมจง) นิกายอวตังสกะ (ฮั่วเงี่ยมจง) ฮัว-เหยน (Hua Yen) นิกายอวตังสกะ หรือ หัวเหยียน, ฮั่วเงี้ยม, เฮี่ยงซิ้ว