บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) นายแพทย์บุญยงค์ วงศ์รักมิตร