บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) นายอำเภอกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย