บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) นายสัตวแพทย์ ปกรณ์ สุวรรณประภา