บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) นางสาวทิพย์รดา ทิพย์ธราสกุล