บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) นศ.สปป.ลาว ป.โท คณะเกษตรฯ มข. วิจัยฟางข้าว รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น