บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ธรรมชาติ..ต้นไม้ สัตว์และสิ่งแวดล้อม