บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ธรรมชาติ.. และสิ่งแวดล้อม