บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ธรรมชาติ​และสิ่ง​แวดล้อม​