บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ธชัคคสูตร,เครื่องยึดเหนี่ยวทางใจ,ที่พึ่งทางใจ