บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ทำไมเราต้องมีพระมหากษัตริย์