บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ทำอย่างไรให้ก้าวไปกับยุคปัจจุบัน