บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ทำบุญหรือทำบาป จะได้ผลอย่างไร