บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ทำทุกอย่างให้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิต