บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ทางเปลี่ยน...แต่ฝันไม่เปลี่ยน