บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ทางรอดของเกษตรกรไทยยุค AEC