บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ทักษะด้านการควบคุมและรักษาความปลอดภัย