บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ถอดกลยุทธ์ “ก่อการดี” โครงการเจ๋ง มีเงินหนุน ทำไม่ยาก